Пиридоксин и лекарства в Костроме

  Название препаратаПроизводитель
  Ангиовит
  Биотредин
  Изозид Комп.
  Коксерин Плюс
  Комбилипен Табс
  Лизобакт
  Локсидон Плюс
  Магвит
  Магне B6
  Магнелис B6
  Магний Плюс В6
  Магнистад
  Медивитан
  Мильгамма Композитум
  Нейробион
  Нейрогамма
  Нейромультивит
  Пиридоксин
  Пиридоксин Буфус
  Пиридоксин-Виал